Nguyễn hữu Minh
Nguyễn hữu Minh
Nguyễn hữu Minh
Theo dõi
Tin nhắn
 • Tất cả
 • @banchiase
 • Gắn thẻ @ban
Bạn bè (264)

Nguyễn hữu Minh 24/09/2019
more
 • Nguyễn hữu Minh - Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp, vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.
Vội sinh,
 • 1
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa Vội vàng sum họp, vội chia xa. Vội ăn, vội nói rồi vội thở Vội hưởng thụ mau để vội già. Vội sinh, ... Xem thêm
Nguyễn hữu Minh 24/09/2019
more
 • Nguyễn hữu Minh - Quê mình yêu lắm bạn ơi.
Cha ông tài giỏi ngàn đời vẫn đây.
Năm xưa trên bến sông này.
Tướng quân Thường Kiệt đánh bay quân thù.
T
 • 2
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Quê mình yêu lắm bạn ơi. Cha ông tài giỏi ngàn đời vẫn đây. Năm xưa trên bến sông này. Tướng quân Thường Kiệt đánh bay quân thù. T ... Xem thêm